قیمت و تعرفه طرح و اشتراک و بسته محدود و نامحدود وایمکس و LTE اینترنت مبین نت


طرح 128 کیلوبیت یک ماهه با 6 گیگابایت حجم

طرح 512 کیلوبیت یک ماهه با 5 گیگابایت حجم

طرح 512 کیلوبیت شش ماهه با 24 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت یک ماهه با 5 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت یک ماهه با 12 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت یک ماهه با 50 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت سه ماهه با 45 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت سه ماهه با 72 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت شش ماهه با 21 گیگابایت حجم

طرح 1024 کیلوبیت شش ماهه با 180 گیگابایت حجم

طرح 2048 کیلوبیت یک ماهه با 5 گیگابایت حجم

طرح 2048 کیلوبیت شش ماهه با 28 گیگابایت حجم

طرح 4096 کیلوبیت یک ماهه با 5 گیگابایت حجم

طرح 4096 کیلوبیت یک ماهه با 15 گیگابایت حجم

طرح 4096 کیلوبیت یک ماهه با 30 گیگابایت حجم

طرح 4096 کیلوبیت سه ماهه با 100 گیگابایت حجم

برای مشاهده طرح های قدیمی
اینجا را کلیک کنید .
نکات :
  • در قیمت‌ها سهم مالیات محاسبه نشده است.
  • کلیه طرح های اشتراکی از ساعت ۳ تا ۷ صبح رایگان میباشند.
  • ضریب اشتراک پیش‌فرض طرح‌های اشتراکی یک به چهار می‌باشد.
  • ترافیک باقیمانده از طرح قبلی پس از پایان اعتبار زمانی طرح قابل انتقال به طرح بعدی نیست.
  • برای دریافت اطلاعات در مورد نحوه ی دریافت IP ثابت به صفحه ی مشترکین ؛بخش خرید سرویس مراجعه نمایید
  • مشترکان می‌توانند با توجه به طرح انتخابی و فعلی خود و در طول فعال‌ بودن طرح‌شان تا حداکثر دو برابر حجم طرح خریداری شده، از حجم رایگان در ساعات شبانه استفاده کنند